Artwork Donations
The CAFA Art Museum (the CAFAM) is one of the firsts to be listed as Key National Museums in China. For decades of years, we have been devoted ourselves in building a system for collecting and exhibiting artistic treasures from different historical periods and from around the world. Our key collection includes historic Chinese art, twentieth-century Chinese modern and contemporary art, and the artworks from Central Academy of Fine Arts. We encourage donations from the society, which have always been a crucial part of our collection. The donated artworks will be reviewed to ensure that the CAFAM is a responsible steward and that the donations are in the best interest of the CAFAM. Inquires: 0086-64771572, 0086-64771613 cafamco@cafa.edu.cn

Artwork Donation List

 • Wu Biduan
 • Tan Quanshu
 • Zhao Ruichun
 • Pan Shixun
 • Li Huaji
 • Wen Guozhang
 • Tian Shixin
 • Wang Shaojun
 • Zhang Lujiang
 • Chen Shudong
 • Li Yanzhou
 • Sun Tao
 • Ye Nan
 • Su Haijiang
 • Lu Hao
 • Yuan Yuan
 • Tang Yin
 • Lin Xiaochu
 • Duan JIanghua
 • He Wenjue
 • Sun Man
 • Xue Guangchen
 • Li Zhuo
 • Yang Li
 • Xiao Yu
 • Li Tianyuan
 • Shang Dun
 • Zhou Mingying
 • Yang Yueluan
 • Cai Dongdong
 • Zheng Chao
 • Roger Ballen
 • Sean Scully
 • Valérie Goutard
 • Kevin Clarke
 • Vhils
 • Володимир.Одрехівський
 • Софі Караффа-Корбут
 • Богдан Бойчу
 • Остап Ковальчук Wu Pinmei
 • Zong Xiaomei
 • Zong Haiping
 • Yang Jun
 • Luo An
 • Zhao Yiming
 • Wei Husheng
 • Qin Zhiyang
 • Qing Zhiyun
 • Qin Zhining
 • Qin Zhiyu
 • Wu Yingzhou
 • Tian Yong
 • Tian Kai
 • Kang Dong
 • Tian Miaozi
 • Michael Berger
 • Takuji Yanagisawa
 • Володимир.Одрехівський
 • José Venturelli Foundation
Quick loginAccount login
 • Mobile phone number will be your login ID
 •  
Use Artron membership to login